PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY - DODI

Dit is de privacy policy van Dodi en Dodishop.nl gezamenlijk:

Dodi). In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij

verzamelen, hoe wij aan de gegevens komen en voor welke doeleinden

wij deze gebruiken. De informatie die wij over u verwerken, wordt

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in

overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij

ons achter. Het kan dan gaan om gegevens zoals NAW-gegevens,

emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Dodi verzamelt en

verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1 Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren

2 Om u te informeren over het verloop van uw bestelling

3 Om de website en bijbehorende technologieën te beveiligen, te

onderhouden en te optimaliseren

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Dodi

daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden

opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer

staan niet beschadigen. Met behulp van cookies kan er onder meer

voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze website niet

herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Dodi gebruikt

bijvoorbeeld cookies om bij te houden welke producten u in uw

winkelwagen heeft liggen. De meeste browsers kunnen zodanig worden

ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de

hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt.

Social media buttons

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee

verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Dodi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor

de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld

of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging

Dodi heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige

vorm van onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden

die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden.

Dodi kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt bij ons een verzoek indienen voor inzage tot uw gegevens of

tot wijziging van uw gegevens indien deze onjuist, onvolledig of

irrelevant zijn. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien

u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en

diensten. In alle gevallen kunt u een e-mail sturen naar

shopdodi@gmail.com

Wijzigingen

Dodi blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan

zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd

wordt aangepast. Dodi adviseert u dan ook deze privacy policy

regelmatig te raadplegen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze privacy policy,

dan kunt u contact met Dodi opnemen door een e-mail te sturen naar

shopdodi@gmail.com.

WINKELSTATISTIEKEN

Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.