ALGEMENE VOORWAARDEN - DODI

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de

verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke

overeenkomst die wij, Dodishop.nl, met jou sluiten.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te

zoeken via shopdodi@gmail.com. Wij hebben het recht deze

algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat

steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op

onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen handgemaakt speelgoed en accessoires.

Artikel 2 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop

aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen dmv overboeking

en PayPal. De verzendkosten komen voor rekening van de koper.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren het product af op het adres dat bij de bestelling

is opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het

pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de

distributie. Wij doen ons best om je bestelling zo snel

mogelijk te leveren. Indien de bestelling vertraagd is,

stellen wij je hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de

hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen

na bevestiging van je bestelling zult ontvangen. Lukt

dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om

(a)het bedrag dat je voor het product betaald hebt,

meteen terug te storten, of

(b)een vervangend product (van gelijke waarde) te

sturen.

Artikel 4 - Retour

Je mag het product altijd binnen binnen 14 dagen dagen, nadat

je het hebt ontvangen, terugsturen. Uitzondering hierop zijn

custom made producten die op aanraag zijn gemaakt, deze kunnen

niet geretourneerd worden. Retouren dienen vooraf

per email aangemeld te worden via info@dodiforkids.nl. Nadat

je van ons een bevestiging hebt ontvangen, dien je het product

binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen,

storten wij binnen 30 tot 60 dagen dagen het volledige

aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor

rekening van de koper. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken

of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken

en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het

product wilt houden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is

door gebruik van een product. Dit geldt niet als de schade is

ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste

roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder

geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde

product.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

(a) Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten,

beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en

andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij

in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jou gebruik

mag hier geen inbreuk op maken.

(b) Bij opdracht voor custom made modellen, waarbij eigen ontwerp wordt aangeleverd, neemt opdrachtgever afstand van intellectueel eigendomsrecht van het eindproduct. Ontwerp in vilt blijft ten alle tijde eigendom van Dodi for Kids.

Artikel 7 - Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de

overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo

snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar

dodiforkids@gmail.com. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk

afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we de klacht

hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te

wikkelen, ontvang je binnen 7 dagen een bevestiging van je

klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord

verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen,

ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met

je sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het

geval van een geschil is de rechter te Midden Nederland

bevoegd.